Pension Vid årsskiftet blir pensionärer bosatta utanför Sverige av med garantipensionen. Sammanlagt 58 000 personer berörs efter att riksdagen beslutade om förändringarna i juni.

–  Riksdagsbeslutet handlar enbart om garantipensionen. Alla andra delar av pensionen, som inkomstpension eller premiepension, fortsätter att betalas ut till utlandsboende på samma sätt som tidigare, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Riksdagsbeslutet innebär att rätten att ta med sig garantipensionen vid flytt utomlands upphör i oktober. För de som redan bor utomlands försvinner rätten vid årsskiftet.

Bakgrunden till beslutet är en EU-dom från 2017 som klassar garantipensionen som en så kallad minimiförmån. En sådan förmån får endast betalas ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen.

– Eftersom garantipensionen inte längre ses som en pension utan som en minimiförmån så är det skyddsnätet i bosättningslandet som ska gälla om inkomstpensionen inte räcker till, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.

I dagsläget bor 57 697 svenska pensionärer med garantipension i ett annat EU eller EES-land. Finland är det land som har flest pensionärer med svensk garantipension, följt av Norge och Tyskland. I augusti betalade Pensionsmyndigheten ut i snitt 989 kr före skatt per månad ut till utlandsboende pensionärer som i dag har rätt till garantipension.

Du som är född 1937 eller tidigare berörs inte av den nya lagen. Inte heller berörs garantipension till änkepension.