Rapportsäsongen Vinstvarningarna har i stor uteblivit inför den kommande rapportsäsongen, vilket indikerar att det har gått bra i bolagen, trots ett antal oroande faktorer. Det är de båda sparekonomerna Frida Bratt, Nordnet och Joakim Bornold, Söderberg & Partners, överens om när de svarade på Privata Affärers frågor om den stundande rapportsäsongen.

Det nu avslutade tredje kvartalet har varit ”struligt”, så misstanke har funnits om att många fler bolag skulle vinstvarna, menar Bratt och Bornold. De bolag som ändå har gjort det har dels inte varit många, dels inte larmat särskilt kraftigt.

– Det blir väldigt spännande för under tredje kvartalet börjar man få facit för året, och det brukar kunna skaka om börsen. I år är det särskilt intressant för att det varit så oroligt med logistik, komponentbrist och energipriser som dragit iväg. Det har varit många orosmoment som stört, säger Joakim Bornold.

”Bolagen har tagit höjd för kostnaderna”

– Det kan vara så att bolagen bedömer att de inte ligger fel, och att de har tagit höjd för högre kostnader och komponentbrist, säger Frida Bratt som speciellt ser med spänning på hur till exempel banksektorn ska redovisa.

– Bankerna har gått väldigt bra på börsen, och det blir intressant att se hur de svarar upp med rapporterna. Vi går mot stigande räntor, vilket är bra för bankerna då det påverkar deras intjäningsförmåga positivt. Det är viktigt för dem att kapa kostnader om de ska behålla marginalerna och sina marknadsandelar, säger hon.

”Flera banker kan överraska”

Joakim Bornold tror för sin del att flera banker kan överraska med sina rapporter, då han undrar om inte avsättningarna till kreditförluster kommer att vara låga.

– Då finns också möjligheten att bankerna tar tillbaka pengar som avsatts till kreditförluster, men som inte använts. Handelsbanken gjorde det under förra kvartalet, och det kan ske hos andra banker också. Bankerna gjorde stora avsättningar under pandemin, så det kan finnas utrymme för att ta tillbaka en del då utfallet blivit bättre än väntat. Det skulle påverka positivt, säger han.

Rapporterna nu är viktiga ledtrådar, då det är börshumöret här och nu som leder fram till årets slut då facit för börsåret kommer.

”Oro över tillväxten”

– Men det finns många andra faktorer som avgör dagshumöret på börsen. Just nu påverkar inflationsoron, energikrisen, samtidigt som centralbankerna går mot åtstramningar, säger Frida Bratt.

Dessa orosmoment ska dessutom kopplas ihop med marknadernas oro för hur det blir med tillväxten.

– Det blir ett volatilt sista kvartal på börsen, men det behöver ju inte vara så att det blir ett stort ras, men vi får fortsätta vara beredda på att det kan bli tufft. Men vi måste också ha i åtanke att vi kommer från ett läge där vi under ett och ett halvt år haft uppgångar, med några små gropar på vägen, säger hon och konstaterar att årets uppgång på dryga 20 procent vilket annat år som helst hade betraktats som mycket bra.

Joakim Bornold påpekar att vi fortfarande kommer att ha låga räntenivåer även om räntorna börjar höjas.

”Historiskt låga nivåer”

– Marknaden ogillar högre räntor, men de höjs från historiskt låga nivåer, och centralbankerna vill inte orsaka oro på aktiemarknaderna. Räntorna höjs, men man går försiktigt fram, säger han.

– Med räntan är det lite som att titta på när färg torkar och centralbankerna verkar bestämda med att hålla i strategin och hålla räntan låg, inget tyder på något annat. Men någon gång måste tillgångsköpen avslutas och det är intressant. Den politiken kommer kanske att ändras snabbare än själva räntan. Fed har varit snabbare på att reagera och de höjer därför först, säger Joakim Bornold.

”All in eller jätteoroliga”

Börsen är framåtblickande och om oron över tillväxten och komponentbristen och andra faktorer får stort genomslag i de kommande rapporterna, kan oron kvarstå längre fram, menar Frida Bratt.

– Oron för tillväxten i Kina är central då många exportbolag har Kina som mycket viktig marknad, säger hon.

– Antingen går vi ”all in” eller så blir vi jätteoroliga, det är så humöret funkar på aktiemarknaden. Evergrande utlöste någonting och investerarna tog fasta på olika faktorer som skapar oro, säger hon.