Höjda utdelningar lockar

Publicerad 2013-11-06 12:24

Rapportkommentar Onsdagens rapportbolag Wallenstam har höjt utdelningen fem år på raken. Mycket talar för att den trenden fortsätter.

Wallenstam är ett av få fastighetsbolag på börsen som satsar hårt på bostäder. Boende i bra lägen lär alltid efterfrågas så det sänker risken.

Substansvärdet uppges i niomånadersrapporten till 92 kr per aktie. Målet i den femåriga affärsplanen för verksamheten är fortsatt att vid årets utgång ha nått 100 kr per aktie, men det blir svårt för Wallenstam att hinna nå ända fram dit. Den 11 december i år kommer en presentation över nästa affärsplan.

Substansvärdet är lite högre än aktiekursen, medan det bokförda egna kapitalet på 12,5 miljarder kr är betydlig lägre 74 kr per aktie. Det skulle innebära att Wallenstam-aktien istället för substansrabatt handlas med en premie på 23 procent.

Skillnaden mellan substansen och det egna kapitalet är den uppskjutna skatteskulden. Generellt i branschen är det så att varje fastighet finns i ett eget aktiebolag och säljs fastigheten vidare följer även skatteskulderna med. Sannolikt är det därför rätt att bolag som Wallenstam exkluderar skatteskulder för att beräkna substansvärdet.

Wallenstam-aktien handlas som sagt i nivå med substansen. Värderingen känns varken dyr eller billig, men utdelningshistoriken är bra. Bolaget har höjt utdelningen fem år på raken och det lär bli ett sjätte lyft i vår. Förutom den oförändrade utdelningen under finanskrisen är raden av utdelningshöjningar riktigt lång om vi tar hänsyn till aktiesplittar.

Det lockar för långsiktiga investerare. Synd bara att direktavkastningen ligger kring låga 1,4 procent.