Utbildning lönar sig alltid


Utbildning lönar sig alltid


Publicerad 2010-09-30 07:25

När tiderna blir bättre satsar bolagen på utbildning. VA satsar på utbildningsbolag där BTS är ett av de mest intressanta. Håll även koll på veckans andra analyser, en köp och en sälj.

Bolagens stigande vinster fortsätter att fylla på kassorna, men när de varken delar ut pengarna eller köper andra bolag blir frågan vad de gör i stället. Svaret är att de köper utbildningar.

BTS levererar kundanpassade affärssimuleringar och upplevelsebaserade utbildningslösningar till välkända storbolag över hela världen.

Rent generellt är företagsutbildningar som ett konjunkturderivat med hävstång – när det är tuffa tider är utbildningar det första som bolagen drar in på och när det finns lite pengar över är det lätt att spendera på att utbilda personalen.

Men den bilden stämmer inte riktigt eftersom BTS klarade finanskrisen riktigt bra. Omsättningen föll med blygsamma 3 procent 2009, en del konkurrenter tappade tio gånger så mycket.

Bolaget har en anmärkningsvärt lång rad av globala storbolag på kundlistan, en lista som växte under det svåra året 2009, och fortsätter att ta marknadsandelar samtidigt som marknaden i stort återhämtar sig. Trots det har BTS inte mer än 1 procent av marknaden.

USA-verksamheten är stark, mycket tack vare en lång, stark kultur av kostsamma företagsutbildningar vid universiteten vilken arbetat in en med europeiska mått mätt mycket generös marginal för branschen.

Ett orosmoln är i stället den svaga lönsamhetsutvecklingen i Europa, där kunderna fortfarande är lite avvaktande. Genom att öka antalet licenser, som i dag utgör 16 procent av omsättningen, ta fler och större projekt och öka beläggningsgraden ska även den europeiska verksamheten kunna komma tillbaka till gruppsnittets mål om 15 procents rörelsemarginal.

Vid första anblicken är de senaste kvartalens tillväxt inte anmärkningsvärd, men justerat för valutaeffekter växte omsättningen i andra kvartalet med 27 procent, medan rörelsemarginalen expanderade med över 6 procentenheter till 18 procent.

Bolaget är finansiellt starkt och hade vid halvårsskiftet cirka 12 miljoner i nettokassa. Ett lågt investeringsbehov för den här sortens verksamhet gör sannolikt att det fria kassaflödet når upp en bra bit över 60 miljoner i år. Förra årets utdelning på 1,20 kronor kan mycket väl växa till över 1,50 i vår.

Målet för balansräkningen är att inte ha en soliditet som uthålligt understiger 50 procent. I dag är den 60 procent och verksamheten skulle egentligen kunna finansieras mer kapitaleffektivt, speciellt i den fas av konjunkturen vi nu står inför.

Bolaget är optimistiskt om utsikterna och framhåller att det i förra uppgångsfasen 2003–2007 hade en organisk snittillväxt på 19 procent.

När utbildningskollegan Academedia plockades ut från börsen av riskkapitalbolag tidigare i år gjordes det till värderingen ev/ebitda på 8,5 för 2011.

Visserligen är Academedia långt mer konjunkturokänsligt än BTS och har en helt annan prognostiserbarhet, men samtidigt spökar den politiska risken i bakgrunden i Academedia på ett helt annat sätt än i BTS. Nuvarande multiplar i BTS, med en ev/ebitda på 6,6 gånger 2011 skulle lätt kunna vara 30 procent högre samtidigt som intjäningen verkar skjuta fart i en tillfrisknande marknad. Sådant ska inte underskattas.

Vi rekommenderar köp.

Vd-lärare. Henrik Ekelund är vd och storägare i BTS. Joachim Lundgren