Inflation Den amerikanska inflationen var i juli inte lika hög som befarat. Det gör i sin tur att Fed kanske inte behöver gå fram lika aggressivt med räntehöjningar. Beskedet från den amerikanska statistikmyndigheten lyfter Stockholmsbörsen och börsterminerna inför Wall Streets öppning. 

Konsumentpriserna i USA var oförändrade i juli, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg KPI med 8,5 procent.

Analytiker hade räknat med att KPI skulle ha ökat 0,2 procent jämfört med månaden före och ha stigit med 8,7 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt Trading Economics konsensusprognos bland analytiker.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,3 procent i juli, och ökade 5,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Här väntade sig analytiker +0,5 procents jämfört med månaden före och +6,1 procent jämfört med samma månad i fjol.

I juni var inflationstakten 9,1 procent för KPI och 5,9 procent för kärn-KPI.

Energipriserna sjönk 4,6 procent i juli jämfört med i juni, medan livsmedelspriserna steg 1,1 procent. Boendekostnader ökade 0,3 procent.

Att inflationen nu verkar ha toppat kan göra att Fed inte behöver agera lika hökaktigt framöver. Siffrorna lyfter Stockholmsbörsen samt terminerna inför öppningen på Wall Street.