Ekonomi USA:s bruttonationalprodukt, BNP, steg med 2,9 procent på årsbasis under fjärde kvartalet. Det visar den första beräkningen från BEA (Bureau of Economic Analysis).

Enligt Trading Economics sammanställning av prognoserna väntade sig analytiker att USA:s BNP skulle växa med 2,6 procent under kvartalet. 

Den privata konsumtionen steg med 2,1 procent under kvartalet.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg med 3,2 procent. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg med 3,9 procent under kvartalet, väntat +4,0 procent.

Fasta bruttoinvesteringar sjönk 6,7 procent. Den offentliga konsumtionen steg med 6,2 procent under kvartalet. Exporten sjönk 1,3 procent, medan importen sjönk 4,6 procent.

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på +1,42 procentenheter under kvartalet, medan bidraget från nettoexporten var 0,56 procentenheter. Lagerförändringen gav ett bidrag på +1,46 procentenheter under det fjärde kvartalet.

Under tredje kvartalet steg BNP med 3,2 procent i beräknad årstakt.