Inflation Producentpriserna i USA sjönk tillbaka mer än väntat i december. 

Producentpriserna i USA sjönk 0,5 procent i december, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI med 6,2 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha sjunkit 0,1 procent under månaden och ökat 6,8 procent mot samma månad föregående år, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg med 0,1 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI med 5,5 procent. Väntat var här en uppgång med 0,1 procent från månaden före samt 5,7 procent högre priser från samma månad föregående år.

I november ökade producentpriserna med reviderade 7,3 procent jämfört med samma månad föregående år (+7,4), medan kärn-PPI steg oreviderade 6,2 procent.