USA Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 273.000 personer i februari. Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, jämfört med 3,6 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 175.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,6 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.