Inflation Index för kärninflationen, core PCE, i USA steg 0,4 procent i april jämfört med föregående månad och 4,7 procent på årsbasis. Det var något högre än vad analytikerna hade räknat med.

Analytiker hade räknat med en uppgång om 0,3 procent under månaden och 4,6 procents ökning mot samma månad året före. I mars uppmättes kärninflationstakten till 4,6 procent.

Inflationstakten enligt PCE-deflatorn var 4,4 procent i april. Månaden före uppgick denna inflationstakt till 4,2 procent.

De privata inkomsterna ökade med 0,4 procent i april, jämfört med föregående månad. Samtidigt steg privatkonsumtionen 0,8 procent.

Analytiker hade räknat med att inkomsterna skulle ha ökat 0,4 procent och att konsumtionen skulle ha ökat 0,4 procent under månaden, enligt Trading Economics konsensusprognos.

I mars steg inkomsterna med 0,3 procent medan privatkonsumtionen ökade med 0,1 procent.