Inflation Index för kärninflationen (core PCE) i USA steg 0,2 procent i oktober jämfört med föregående månad och steg 5,0 procent jämfört med samma månad året innan. Det visar statistik från det amerikanska handelsdepartementet.

Analytiker hade räknat med en uppgång om 0,3 procent under månaden och 5,0 procents ökning mot samma månad året före. I september uppmättes kärninflationstakten till 5,2 procent.

Inflationstakten enligt PCE-deflatorn var 6,0 procent i oktober. Månaden före uppgick denna inflationstakt till 6,3 procent.

De privata inkomsterna ökade med 0,7 procent i oktober, jämfört med föregående månad. Samtidigt steg privatkonsumtionen 0,8 procent.

Analytiker hade räknat med att inkomsterna skulle ha ökat 0,4 procent och att konsumtionen skulle ha ökat 0,8 procent under månaden, enligt Trading Economics konsensusprognos.

I september steg inkomsterna med oreviderade 0,4 procent medan privatkonsumtionen ökade med oreviderade 0,6 procent.