Inflation Den allmänna inflationstakten i USA uppgick till 6 procent i februari. Det var i linje med analytikernas förväntningar, enligt Bloombergs sammanställning. 

På månadsbasis, det vill säga jämfört med januari, ökade den allmänna inflationen med 0,4 procent. Utfallet prickade analytikernas prognoser, baserat på Bloombergs sammanställning.

USA-börserna stiger i förhandeln efter att inflationsrapporten presenteras. Även Stockholmsbörsen letade sig uppåt något och breda index, OMXSPI, stiger vid 13.35-tiden 0,9 procent. 

Kärninflationen ökade med 5,5 procent på årsbasis i februari och 0,5 procent jämfört med föregående månad. 

Årstakten var i linje med analytikernas prognoser, men förändringen på månadsbasis var något högre än väntat, enligt Bloombergs sammanställning. 

Analytikerna hade räknat med att kärninflationen skulle ha ökat med 0,4 procent jämfört med föregående månad.

I januari uppgick den allmänna inflationstakten till 6,4 procent på årsbasis och kärninflationen till 5,7 procent.