Inflation Den amerikanska inflationen uppgick till 6,4 procent på årsbasis i januari. Utfallet var högre än analytikernas förhandstips, enligt Bloomberg.

Analytikerna väntade sig att inflationssiffran för januari skulle landa på 6,2 procent, baserat på Bloombergs sammanställning av analytikernas prognoser. 

På månadsbasis, det vill säga jämfört med december, ökade inflationen med 0,5 procent, vilket var i linje med analytikerkårens förhandstips.

Kärninflationen som rensar bort prisökningar på mat och energi landade på 5,6 procent i årstakt. Även det högre än väntade 5,5 procent. 

Jämfört med december ökade kärninflationen med 0,4 procent. Utfallet var i linje med analytikerkårens förväntningar.

Efter inflationstatistiken presenterades steg flaggskeppsindexet S&P 500 till en början i den amerikanska förhandeln, men har därefter fallit tillbaka och handlas kring nollstrecket inför börsöppningen klockan 15.30, svensk tid. 

Under december uppgick den totala inflationstakten till 6,5 procent på årsbasis. Motsvarande siffra för kärninflationen var då 5,7 procent.