Ekonomi USA:s bruttonationalprodukt, BNP, steg med 1,3 procent i beräknad årstakt under första kvartalet, enligt Bureau of Economic Analysis. Det var en högre tillväxttakt än vad analytikerna hade räknat med.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker att BNP skulle ha stigit med 1,1 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg med 4,2 procent. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, kärnprisindex, steg med 5,0 procent under kvartalet. Förväntningarna låg på 4,9 procent.

Den privata konsumtionen steg med 3,8 procent under kvartalet.

Fasta bruttoinvesteringar sjönk 0,2 procent. Den offentliga konsumtionen steg med 5,2 procent under kvartalet. Exporten steg 5,2 procent, medan importen steg 4,0 procent.

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 2,52 procentenheter under kvartalet, medan bidraget från nettoexporten var 0,58 procentenheter. Lagerförändringen påverkade negativt med 2,10 procentenheter under det fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet steg BNP med 2,6 procent i beräknad årstakt.