Olja På råvarumarknaden var det fortsatt fokus på oljepriserna under tisdagens terminshandel i London. Brent- och WTI-oljan stärktes 3,2 respektive 2,3 procent efter att ha inlett dagen under nollstrecket. Detta trots att flera länder meddelat att man öppnat de strategiska oljereserverna. 

Vita huset uppgav på tisdagsförmiddagen att USA ska frigöra olja ur den strategiska oljereserven (SPR) i en koordinerad åtgärd tillsammans med Kina, Indien, Japan, Sydkorea och Storbritannien.

I ett första steg frigör USA 50 miljoner fat olja, motsvarande omkring 8 procent av den sammanlagda reserven, under kommande månader.

Vidare avser Indien och Storbritannien frigöra 5 respektive 1,5 miljoner fat olja från sina reserver. Kina aviserade inte storleken på sitt bidrag, men enligt Bloomberg News källor kommer tillskottet ligga i intervallet 7-15 miljoner fat.

Vita Huset uppger att åtgärden vidtas för att få ned de globala energikostnaderna, och på så sätt stödja en fortsatt ekonomisk återhämtning.

Före tisdagens oljereservbesked uppgav Förenade Arabemiraten att det inte finns något behov för Opec+ att öka oljeproduktionen snabbare än vad som tidigare kommunicerats.

”Det finns ingen logik i att öka vårt bidrag”, uppgav UAE:s energiminister Suhail Al-Mazrouei till reportrar, enligt rapportering från Bloomberg News.

Vidare uppgav energiministern att han inte tror på någon förändring av den planerade ökningen av oljeproduktionen, som följd av eventuella oljereservtillskott.

”Marknadsfokus har skiftat från frigörandet av oljereserven till hur Opec+ kommer att reagera, kommenterade Bob McNally, vd för konsultbolaget Rapidan Energy Group, till Bloomberg News.

Vidare rapporterades på tisdagen om fortsatt stigande elpriser i Europa. I Tyskland noterades den näst högsta elprisnivån någonsin, en funktion av låga temperaturer i kombination med låg vindkraftsproduktion.