Arbetsmarknad Förra veckan ansökte 225 000 personer i USA om arbetslöshetsersättning. Det var i linje med analytikernas prognoser, enligt Trading Economics sammanställning. 

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsersättning i USA ökade med 9 000 personer förra veckan och uppgick till 225 000 personer. Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Analytiker hade räknat med 225 000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Veckan före ökade antalet nyanmälda arbetslösa med oreviderade 216 000 personer.

Fyraveckorssnittet sjönk till 221 500 jämfört med 221 750 veckan före.

Antalet personer som fortsatte att få bidrag ökade med 38 000 personer och uppgick till 1 710 000 personer. Väntat var 1 686 000 personer. Denna statistik släpar efter en vecka jämfört med siffran för antalet nyanmälda arbetslösa.