Arbetsmarknad Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsersättning i USA minskade med 2 000 personer förra veckan och uppgick till 190 000 personer. Det var färre än vad analytikerna hade räknat med.

Analytikerna hade räknat med 195 000 nya sökande av arbetslöshetsersättning, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Veckan före ökade antalet nyanmälda arbetslösa med oreviderade 192 000 personer. Fyraveckorssnittet steg till 193 000 jämfört med 191 250 veckan före.

Antalet personer som fortsatte att få bidrag minskade med 5 000 personer och uppgick till 1 655 000 personer, i linje med förväntningarna. Denna statistik släpar efter en vecka jämfört med siffran för antalet nyanmälda arbetslösa.