Politik EU-baserade elbilstillverkare slipper diskriminering i USA. USA har ändrat sina riktlinjer för ett skatteavdrag så att även EU-fordon omfattas. Beslutet välkomnades av EU-kommissionen i ett uttalande sent på torsdagskvällen.

EU har upprepade gånger klagat på USA:s diskriminering av EU-företag i det stora gröna investeringspaketet Inflation Reduction Act på 369 miljarder dollar.

IRA har hittills bara gett skattefördelar för produkter tillverkade i USA, Kanada och Mexiko. Flera EU-företag har därför övervägt flytta produktion till Nordamerika.

USA:s eftergift gäller Commercial Clean Vehicle Credit inom IRA, som gäller skatteavdrag för företag och organisationer på 7.500 dollar för lättare miljöfordon och upp till 40.000 dollar för tyngre miljöfordon.

Eftergiften har kommit efter förhandlingar mellan EU och USA både på ministernivå och tjänstemannanivå i en arbetsgrupp.

”Detta är en win-win för båda sidor eftersom det stärker samarbetet mellan EU och USA i vårt gemensamma mål att bekämpa klimatförändringar och stärker de transatlantiska leveranskedjorna”, skrev kommissionen.

”USA:s skattebetalare kommer att kunna dra fördel av högeffektiva EU-tillverkade elfordon och komponenter. EU-företag som förser sina kunder genom leasing med banbrytande miljöfordon kan dra nytta av incitament från IRA”, fortsatte kommissionen.

IRA träder i kraft vid årsskiftet och EU-företag kan omedelbart dra nytta av de nya riktlinjerna.

Kommissionen vill gå vidare och undanta andra EU-tillverkade gröna produkter från diskriminering i USA, bland annat skatteavdrag för privatpersoner för elbilar.