Arbetsmarknad Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 517 000 personer i januari, enligt månadsstatistik från landets arbetsmarknadsdepartement. Det var betydligt fler än vad analytikerna hade räknat med. 

Analytikerna förväntade sig 185 000 nya sysselsatta utanför landets jordbrukssektor i januari, enligt Bloombergs sammanställning.

Den genomsnittliga timlönen ökade med 0,3 procent i januari jämfört med föregående månad, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. På årsbasis landade siffran på 4,4 procent, något högre än förhandsprognosen på 4,3 procent, enligt Bloomberg. 

I januari sjönk arbetslösheten med 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan till 3,4 procent, vilket var lägre än analytikerkårens förhandsprognos på 3,6 procent.

Sysselsättningssiffran för december justerades samtidigt upp från en ökning på 233 300 till 260 000 personer. 

Den månatliga rapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement ses som en temperaturmätare för konjunkturen och bevakas noga av centralbanken Federal Reserve.