Arbetsmarknad Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 263 000 personer i november, visar månadsstatistik från landets arbetsmarknadsdepartement. Det var fler än vad analytikerna hade väntat sig, enligt Trading Economics sammanställning. 

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 263.000 personer i november. Arbetslösheten uppgick till 3,7 procent, jämfört med 3,7 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 200.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,7 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Den månatliga rapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement ses som en temperaturmätare för konjunkturen i landet och bevakas noga av centralbanken Federal Reserve. 

Sysselsättningen steg med reviderade 284 000 i oktober från tidigare 261 000. Även septembersiffran justerades, från 315 000 till 292 000.

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 221 000 personer i november, väntat var 190 000. I oktober steg sysselsättningen i privat sektor med reviderade 248 000 från tidigare 233 000.

Den genomsnittliga timlönen steg 0,6 procent i november från månaden före, mot en väntad uppgång på 0,3 procent. Den steg 5,1 procent i årstakt, väntat var 4,6 procent. I oktober steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 4,9 procent i årstakt, justerat från tidigare 4,7 procent.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka, jämfört med oreviderade 34,5 timmar månaden före. Analytikerna väntade sig 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin steg med 14 000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökning med 20 000. Månaden före steg sysselsättningen i industrin med reviderade 36.000, justerat från tidigare 32 000.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 62,1 procent, mot 62,2 procent föregående månad.

Enligt hushållsundersökningen minskade antalet sysselsatta med 138.000 personer i november.