Tin Fonders Erik Sprinchorn.

Sektor Kostnadsbesparingar och pressade värderingar har fått många amerikanska techbolag att rusa på börsen i år. I Sverige går återhämtningen för tillväxtaktier betydligt långsammare, mycket på grund av ett betydligt kärvare ränteklimat.

Efter att ha handlats ned rejält i fjol har flera att de största amerikanska techjättarna tagit revansch med råge under årets första tre månader.

Meta har stigit med drygt 70 procent, Tesla har rusat med drygt 50 procent och Nvidia har klättrat med hela 80 procent, bara för att ta några exempel.

Den starka utvecklingen har dragit upp avkastningen för många techfonder där de 15 främsta har stigit med mellan 15 och 25 procent i år.

Bäst i klassen bland de svenska alternativen är Swedbank Robur Technology som är den tredje bästa techfonden i år med en uppgång på drygt 19 procent. Näst bäst är Skandia Time Global som har stigit med 17 procent.

− Man brukar skämtsamt säga att den förvaltare som inte ägt amerikansk tech i år har fått sparken. Något liknande kan man inte säga om Norden direkt, säger Erik Sprinchorn, som förvaltar Tin World Tech och Tin Ny Teknik tillsammans med parhästen Carl Armfelt.

Vilken är den främsta anledningen till uppgången bland de amerikanska techbolagen?

− Varje bolag är unikt även om de har mycket gemensamt. De amerikanska techbolagen har vuxit kraftigt de senaste åren men nu har tillväxten börjat att hacka något, mycket på grund av den starka dollarn. Flera av bolagen har fått in aktivistägare där flera kräver förändring i bolagen, särskilt Meta som kräver att bolaget lägger ned sin förlustbringande satsning på Metaverse.

Flera av techjättarna har tvingats till rejäla kostnadsbesparingar genom personalminskningar för att visa marknaden att man vidtar åtgärder för att förbättra lönsamheten som ett led i den ’’tillnyktring’’ som nu sker i sektorn, berättar Erik Sprinchorn.

− Ökad disciplin kring lönsamheten är en viktig drivkraft bakom att kurserna har gått bra. I en förändrad värld är det ganska naturligt att det sker stora omstruktureringar och det är detta som bolagen nu delvis belönas för. Meta toppade till exempel på 85 000 anställda, i dag är man nere på 65 000. För några år sedan var man nere på 50 000 anställda, säger Erik Sprinchorn.

Erik Sprinchorn konstaterar även att de amerikanska techbolagens multiplar var rejält tillbakapressade i inledningen av året.

− Låga multiplar skapar ingen vändning i sig, men ökar kraften i vändningen när den väl kommer. I Metas fall hade värderingen gått ned kraftigt sedan bolaget inte bara drabbades av dubier kring lönsamheten i Metaverse utan även av en kraftigt försämrad annonskonjunktur.

En annan viktig faktor bakom uppgången är sjunkande inflationsförväntningar vilket skapar bättre förutsättningar för techsektorn.

− För varje vecka som går så kommer vi närmare en bättre räntemiljö i USA, säger Erik Sprinchorn.

Har vi sett samma utveckling i grundförutsättningarna för nordisk techindustri som i USA?

− Nej, i Europa och Norden är förbättringen i inflationstrenden inte lika uppenbart gynnsam. Och för bolag som växer snabbt är långräntan alltid en viktig faktor.

På frågan om när det vänder för den nordiska techsektorn säger Sprinchorn att vändningen skedde redan i höstas.

− Det här kan jag få äta upp om det kommer en ny nedgång, men botten med stort b var nog i höstas då det rådde närmast panikstämning på börsen. Sedan kan kraften i vändningen variera beroende på faktorer specifika i olika geografier, säger han.

− Jag tycker mig dock se tendenser till att inflationen är på väg att rulla över även i Sverige någon gång under året. Det är klart att det kommer att vara positivt för börshumöret. Någon gång kommer vi fram till slutet på vad som har varit en långvarig och kraftig korrektionsfas för tillväxtbolag. Samtidigt har värderingarna kommit ned drastiskt. Detta betyder inte automatiskt att det kommer att vända, men det ger en säkerhetsmarginal, säger Erik Sprinchorn.

Än så länge råder det dock fortfarande en skepsis bland placerarna till tillväxtbolag.

Lite oförtjänt tycker Erik Sprinchorn och pekar på att medianen för vinstutvecklingen för topp 20 av innehaven i Tin Ny teknik har ökat med 130 procent på tre år

− Det har alltså varit ett oerhört starkt vinstmomentum, samtidigt som kurserna har gått ned. Jag behöver ingen värderingsuppgång. Kan jag bara få betalt för vinstutvecklingen i bolagen så är jag nöjd.