Upptining i Pakistan

Publicerad 2012-05-08 16:16

Medan Europa krisar och drar med sig många andra regioners börser i fallet så finns det länder som står emot. När det gäller aktiefonder så är det en landfond som sticker ut i positivt hänseende, fondbolaget Tundras Pakistanfond. Uppgången i år fram till den 7 maj ligger på drygt 32 procent.

Uppgången har inte heller gått spararna förbi. Vid årsskiftet låg fondvärdet för den relativt nystartade fonden på 6 miljoner kr. Den sista april hade det stigit till 51 miljoner och efter den första veckan i maj var det uppe i 180 miljoner berättar fondens förvaltare Mattias Martinsson.

”Men självklart förstår vi att detta snabbt kan vända, då det nu säkert handlar om en del snabba pengar som kommit in. Fonden har ju till exempel varit den mest klickade på Morningstar under en tid”, säger Mattias Martinsson.

På kort sikt har aktiemarknaden i Pakistan nästan gått tvärtemot utvecklingen i omvärlden.

”Även om vi skulle hoppas så tror vi givetvis inte på den utvecklingen i längden. Vi tror en långsiktig omvärdering av aktiemarknaden har inletts men global riskaptit kommer givetvis också påverka utvecklingen framöver, säger Mattias Martinsson.”

Vad är det som ligger bakom den senaste tidens uppgång?

”Det hela inleddes egentligen den 2 november 2011 när ett handelsavtal med Indien undertecknades. Omvärlden var först skeptisk till detta men det har lett till att relationen mellan de två länderna har tinat upp.”

Nu har till exempel nyligen en principöverenskommelse tecknats mellan de två länderna om att ta bort tullar på alla större handelsprodukter. Vidare ska direktinvesteringar mellan de två länderna underlättas och banksektorerna öppnas upp.

”Dessutom är en överenskommelse på energiområdet på väg som är mycket viktig för Pakistan. Landet, som i dag lider av energiunderskott, ska kunna börja importera el ifrån Indien.”

Vilka hot finns då mot utvecklingen?

”Det finns alltid hot givetvis. Framför allt ser jag två stora hot just nu. Det första är hotet om att valet som är planerat till nästa vår ska tidigareläggas, och att det ska leda till konflikter och kravaller.”

”Det andra hotet, som jag ser som allvarligare, är utgången från de pågående diskussionerna mellan Pakistan och USA.  Pakistan kräver att USA upphör med sina drönarattacker (på pakistansk mark). Frågan kan komma till sitt avgörande på Natomötet den 20-21 maj.”

Om länderna inte skulle komma överrens riskerar Pakistan bli av med de 1-2 miljarder dollar per år som USA ger i militärt stöd till landet. Dessutom skulle det troligen skrämma bort det nyvaknade intresset från utländska investerare.

”Det som är viktigt för Pakistan är att man börjar uppfattas som ett vanligt land. Och att därmed skillnaden mellan Indien och Pakistan i investerarnas ögon blir mindre. Pakistans aktiemarknad är i dag mycket lägre värderad än Indiens.”

2007 omsatte börsen i Pakistan 500 miljoner dollar per dag. I dag omsätter den 70-100 miljoner per dag, efter att ha bottnat i december 2011.