Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Börsen Hösten kommer att bjuda på stora kursrörelser och en svag utveckling på aktiemarknaden. Men sälj inte det långsiktiga sparandet på grund av den kortsiktiga börsoron, uppmanar Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank. 

Stora penningpolitiska åtstramningar och centralbankschefernas hökaktiga besked kring framtiden skapar tillsammans med den allt svagare makrostatistiken dystra börsutsikter inför hösten. Det skriver Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, i sitt veckobrev på storbankens placeringssajt Nexteconomy. 

Hösten kommer enligt storbanken att bjuda på ”recessionsoro, stora kursrörelser och en svag utveckling på aktiemarknaden”, fortsätter Maria Landeborn. 

Danske Bank sänkte sin rekommendation för aktier till en undervikt i slutet av augusti och den väljer storbanken att behålla i dagsläget. Storbanken föredrar amerikanska aktier före europeiska, bland annat på grund av den uppkomna energikrisen i den sistnämnda regionen, något som Maria Landeborn också förklarade i en intervju med Privata Affärer nyligen.  

I sitt veckobrev betonar strategen ”vikten av en god riskspridning och att inte ha för stort fokus på enskilda bolag eller aktiemarknader i portföljen”. 

”Genom att sprida riskerna globalt dämpas värdesvängningarna vilket mildrar stressen och risken för misstag när det är oroligt på marknaden. De allra flesta sparar långsiktigt, och då bör man undvika att göra ingrepp i portföljen på grund av kortsiktiga kursrörelser”, fortsätter Maria Landeborn. 

Börsen har historiskt alltid återhämtat sig efter tillfälliga orosmoln, djupa kriser och långa lågkonjunkturer och det finns ingen anledning att tro att det blir annorlunda nu, understryker strategen.

Maria Landborn uppmanar sedan spararna att inte förhasta sig om börsoron tilltar. 

”Att sälja av aktieportföljen och lämna marknaden när börsen redan fallit kraftigt är inte att rekommendera, förutsatt att man inte behöver pengarna i närtid givetvis”, skriver hon, och fortsätter: 

”Risken om man får kalla fötter och plockar ut långsiktigt kapital från marknaden, är att pengarna fortfarande står utanför när börsen vänder upp. Då slutar det ofta att man får köpa tillbaka sina aktier och fonder till en högre kurs än när man sålde vilket gör föga nytta varken på kort eller lång sikt.”