Aktie Chilenska åklagare misstänker att ett nät av mutor låg bakom förlängningen av Lundin Minings gruvlicens i Chile, enligt en granskning av den chilenska tidningen Biobio. Utredningen sträcker sig hela vägen upp till högsta politiska ort och in i Chiles parlament.

Det är processen runt en miljöpåverkansutredning som ledde till en förlängning av Lundin Minings licens för koppargruvan Minera Candelaria som utreds, enligt tidningen.

Grunden utgörs av en betalning på 16,36 miljarder pesos, motsvarande 24,8 miljoner dollar, från Lundins chilenska dotterbolag Candelaria i september 2015.

Betalningen genomfördes för att Tierra Amarillas stadsförvaltning inte skulle stoppa bolaget efter miljöpåverkansstudien, som utförts i syfte att utreda om gruvlicensen kunde förlängas från 2017 till 2030, enligt tidningens granskning.

Vidare ska politiker ha försökt föra mutan vidare uppåt i hierarkin för att inte gruvlicensen skulle stoppas på högre nivå. Två advokater och vice-presidenten i det chilenska parlamentets underhus har identifierats i utredningen.

Licensförlängningen bekräftades 2016, enligt tidningen.

Enligt ett uttalande från Lundin Mining var betalningen ämnad för ett investeringsprogram för att återställa vattenflöden, regional miljöåteruppbyggnad och infrastruktur för lokalsamhället.

”Avtalet var öppet och transparent i offentliga dokument och godtogs av Tierra Amarillas kommunstyrelse”, skriver Lundin Mining.

Lundin Mining säger sig inte känna till att bolaget är föremål för utredning men att man är ”fullt ut engagerade” gällande att följa lagar.

Lundin Mining handlades ner nästan 5 procent i den inledande börshandeln på torsdagen.