Penningtvätt Den amerikanska federala polismyndigheten FBI utreder penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank, enligt Dagens industris källor.

Misstanken gäller inte enbart penningtvätt utan även bedrägeri, och USA har nu begärt rättshjälp från Sverige, skriver tidningen.

Enligt Di:s källor mottog det svenska justitiedepartementet i somras en formell begäran om rättshjälp från USA:s justitiedepartement med anledning av den amerikanska penningtvättsutredningen. Enligt tidningen framgår det av USA:s begäran att SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av tre federala myndigheter: Justitiedepartementet, den federala polisen FBI samt den federala åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt.

Vidare framgår det enligt källorna att brottsmisstankarna är penningtvätt och bedrägeri. Enligt vad Di erfar omfattar USA:s utredning även bankernas kunder, och det är oklart hur misstankarna är fördelade, skriver tidningen.

SVT-programmet Uppdrag granskning avslöjade i mars 2019 att Swedbank utreddes av den delstatliga myndigheten Department of Financial Services i New York, DFSNY, men den myndigheten nämns inte i sommarens begäran från USA, uppger sig Dagens Industri erfara.

”En möjlig förklaring är att utredningen har lyfts från delstatlig till federal nivå – en annan är att det pågår parallella utredningar”, skriver tidningen.

Enligt artikeln har USA:s begäran om rättshjälp sedan den inkom till regeringskansliet börjat hanteras inom den svenska statsapparaten. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten uppger dock för Dagens Industri att de av sekretesskäl inte kan avslöja något.

En talesperson för SEB säger till Reuters att rapporteringen om de amerikanska myndigheternas utredning ”inte här särskilt nytt för oss”. Talespersonen betonar även att banken inte har mottagit några anklagelser, utan att det handlar förfrågningar.

”Det enda sättet för vissa amerikanska myndigheter att formellt kunna ställa frågor till banken är att gå via internationell rättshjälp, då de amerikanska myndigheterna inte har jurisdiktion i Sverige”, skriver SEB i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

”Som vi har kommunicerat tidigare, bland annat i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet, så har SEB fått förfrågningar från amerikanska myndigheter. Förfrågningarna handlar om information som rör bankens åtgärder mot penningtvätt. Då det finns utländska myndigheter som har krav om yppandeförbud och vi har regelverk att förhålla oss till kring informationsgivning så har vi valt att inte nämna enskilda myndigheter, men vi samarbetar alltid i full transparens med alla myndigheter som ställer frågor till oss”, uppger banken.

SEB anser, med tanke på de tidigare och nyligen avslutade tillsynsärendena i Sverige och Baltikum, att det är naturligt att även andra tillsynsmyndigheter ställer frågor till banken för att få del av den information som SEB har lämnat sina lokala tillsynsmyndigheter.

”Vi har dock inte tagit del av någon anklagelse mot SEB och vi är inte heller föremål för någon pågående sanktionsprocess, så vitt vi vet. Vi kan också konstatera att tillsynsmyndigheterna i Sverige och Baltikum inte identifierat några allvarliga brister i sina avslutade tillsynsärenden gällande SEB”, skriver banken.

SEB upprepar samtidigt budskapet att det inte kan uteslutas att nuvarande och framtida tillsynsärenden och förfrågningar från myndigheter kan leda till kritik eller sanktioner.