ECB-chefen Christine Lagarde.

Inflation ECB överväger att höja räntan med 25 punkter i mars, efter en höjning med 50 punkter i februari. Det rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor. 

Vid presskonferensen efter räntebeskedet i december antydde ECB-chefen att styrräntan skulle komma att höjas med 50 punkter i februari, och troligen även i mars och möjligen även vid nästföljande möte.

Enligt Bloombergs källor är en höjning med 50 punkter i februari sannolik, men att det nu börjar finnas mer stöd för att räntan ska höjas med 25 punkter i mars.