Aktie (Uppdaterad) Assa Abloy bestrider det amerikanska justitiedepartementets, DOJ, invändningar mot bolagets förvärv av HHI-divisionen inom Spectrum Brands. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt DOJ skulle affären kombinera två av de tre största leverantörerna av lås och dörrbeslag för bostadsmarknaden. Myndigheten anser att förvärvet skulle skada konkurrensen på marknaden och riskera att leda till högre priser, sämre kvalitet och mindre innovation.

”Konkurrensen mellan dessa företag, som är två av de tre största i en redan koncentrerad bransch, har tjänat amerikanska konsumenter i form av lägre priser och bättre kvalitet. Den viktiga konkurrensen skulle försvinna om affären tillåts gå igenom och innebära en försämring för amerikaner”, sade åklagaren Jonathan Kanter vid konkurrensavdelningen på DOJ i ett pressmeddelande.

Assa Abloy och Spectrum Brands skriver i sitt uttalande att bolagen invänder ”starkt” mot DOJ:s beskrivning av förvärvet och avser att i domstol tillsammans kraftfullt bestrida DOJ:s försök att stoppa transaktionen.

”Vi tror starkt på förvärvet av HHI eftersom vi tillsammans kommer att öka investeringarna inom bostadssegmentet och stärka vårt gemensamma produkterbjudande, vilket kommer att gynna konsumenterna”, säger Assa Abloys vd Nico Delvaux i en kommentar.

Assa Abloy meddelade för drygt ett år sedan sin avsikt att förvärva HHI-divisionen inom Spectrum Brands för 4,3 miljarder dollar på skuldfri basis.

Då framgick också att Assa Abloy åtagit sig att betala säljaren en uppsägningsavgift, en så kallad ”termination fee”, på cirka 3 miljarder kronor under vissa förhållanden för det fall förvärvsavtalet sägs upp och myndighetsgodkännanden inte skulle erhållas.

”Vi hade inte förbundit oss till den avgiften om vi inte vore ganska säkra på affären ska gå igenom. Man vet aldrig, men vi förväntar oss en smidig process och ett snabbt godkännande”, sade Nico Delvaux då.