Rapport Bygghissbolaget Alimak redovisar ett justerat ebita-resultat på 136 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (101).

Den justerade ebita-marginalen blev 12,4 procent (10,3) Nettoomsättningen uppgick till 1.099 miljoner kronor (980).

Rörelseresultatet ebit blev 105 miljoner kronor (69).

Orderingången ökade med 27 procent till 1.104 miljoner kronor med en organisk ökning på 17 procent.

”Vi har en stabil orderstock och är på rätt väg med den strategiska inriktningen som utnyttjar servicemöjligheterna. För att sammanfatta är jag nöjd med utvecklingen och att vi är på god väg mot våra uppsatta finansiella mål”, skriver Alimaks vd Tormod Gunleiksrud i rapporten.