Bank Upp till 6.000 kunder hos Danske Bank kan ha fått betala för mycket i skatt, skriver banken i ett pressmeddelande.

Felen härrör en upptäckt som kommunicerades i oktober 2020, och det framkom felaktigheter i skatterapportering. Nu har saken klarnat ytterligare och det tycks ha blivit fel främst hos kunder med ägarskap över aktier i utlandet som använt bankens tjänster för att reda ut frågor om dubbelbeskattning. Det ska specifikt röra sig om aktier som placerats i danska värdepappersdepåer.

”Felen beror främst på att våra system och manuella kontroller tyvärr visat sig vara otillräckliga när det gäller att hantera den ökade komplexiteten i skattereglerna i de olika länderna”, skriver Danske Bank.

Bankens nuvarande uppskattningar är att den potentiella ekonomiska förlusten för kunder som ett resultat av felet kan vara upp till 50 miljoner danska kronor.

”Vi arbetar med att identifiera, informera och kompensera alla berörda kunder så snart som möjligt”, säger Peter Rostrup-Nielsen, som leder enheten som inrättats för att hantera saken.

”Vi kommer att kommunicera direkt till våra kunder så snart vi har fått reda på vilka som potentiellt kan påverkas. Vi beklagar mycket dessa fel och besväret för våra kunder och andra intressenter”, säger Peter Rostrup-Nielsen.