Rapport (Uppdaterad) Hjälmbolaget Mips omsättning ökade något i det tredje kvartalet, men ökningen var en god bit under analytikernas förväntningar. Anledningen till den skrala försäljningen är avvaktande kunder i USA till följd av de nya handelstarifferna, skriver vd Max Strandwitz i rapporten för det tredje kvartalet.

Mips redovisar ett resultat efter skatt på 16 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019 (15,7). Resultatet per aktie uppgick till 0,62 kr (0,61).

Rörelseresultatet blev 20,5 miljoner kr (20,8) och rörelsemarginalen var 38,6 procent (40,7). Det justerade rörelseresultatet var 20,9 miljoner kr (20,8).

Det något lägre rörelseresultatet förklaras främst av högre kostnader för förstärkning av organisationen.

Nettoomsättningen uppgick till 52,9 miljoner kronor (51,2). Den organiska tillväxten var -6 procent.

I en sammanställning av tre analytikers från Bloomberg låg förväntningarna på omsättningen på 67,5 miljoner kr. Det väntade rörelseresultatet var 27,3 miljoner kr medan nettoresultatet väntades ligga på 21,3 miljoner kr.

I kvartalet ökade omsättningen 3 procent till knappt 53 miljoner kronor, medan de tre analytikerna i Bloombergs sammanställning hade räknat med en omsättning på 67,5 miljoner kr.

”Tullar sänkte resultatet”

”Den svagare utvecklingen i kvartalet berodde framför allt på en mycket svag start på kvartalet då ett antal av våra stora amerikanska kunder agerat avvaktande till följd av osäkerheten kring de nya handelstarifferna mellan USA och Kina som implementerats under perioden”, skriver Max Strandwitz.

Under slutet av kvartalet kunde dock en återhämtning skönjas.

Rörelseresultatet var i linje med samma period föregående år, men även här hade analytikernas räknat med mer. Av rapporten framgår att det lägre rörelseresultatet främst beror av högre kostnader för förstärkning av organisationen.

”I linje med vår nya plan har vi påbörjat en förstärkning av vår organisation för att kunna ta en större position inom motorcykelkategorin och fortsätta vår satsning i Säkerhetskategorin, en kategori där vi ser stor potential”, skriver vd:n.

Långsiktigt mål ligger fast

Förstärkningen sker främst inom försäljningsorganisationen, men även inom marknadsföringsavdelningen och forskning och utveckling.

Max Strandwitz avslutar vd-ordet med att understryka att han känner sig trygg med att bolaget är i en god position att nå målen för 2025 som presenterades i september om att omsätta över 1 miljard med en rörelsemarginal över 40 procent och att dela ut minst 50 procent av vinsten över tid.