Rapport Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett resultat och en omsättning i linje med analytikernas förväntningar. 

Axfood redovisar ett rörelseresultat på 565 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Genomsnittet av åtta analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 552 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 13.203 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 13.255 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 4,3 procent för kvartalet, mot väntade 4,2 procent.

Axfood upprepar sin prognos om att bolagets investeringar under helåret 2021 kommer att uppgå till mellan 1,8 och 1,9 miljarder kronor, exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.

Bolaget står också fast vid planen att etablera 5-10 nya butiker under 2021.