Unga till kronofogden för sms-lån

Publicerad 2007-11-20 09:24

Allt fler unga hamnar i kronofogdens register efter att ha tagit snabba sms-lån.

Och många som inte kan betala sina sms-lån finns redan tidigare i kronofogdens register.

Kronofogdemyndigheten har undersökt omfattningen av så kallade sms-lån i registret för ansökningar om betalningsförelägganden. Sökningen gjordes på tre företag, Short Money Services, Folkia och Ferratum.

Vid den undersökningen fann man 390 mål. Samtliga inlämnade av Short Money Services och anledningen till det var att de andra bolagen lämnade in ansökningar via ombud som inte fanns med i sökningen.

Undersökningen visar, enligt Kronofogdemyndigheten, två tydliga tendenser. Andelen ansökningar om betalningsföreläggande riktade mot ungdomar var mycket hög. 44 procent av ansökningarna riktades mot personer mellan 18 och 25 år.

Den andra tydliga tendensen var att hela 59 procent av personerna redan hade en annan skuld registrerad hos kronofogden.

För att följa upp resultatet gjordes under januari i år en undersökning av hur många ansökningar om betalningsförelägganden som rör sms-lån som totalt lämnats i under 2006.

Nu sökte kronofogden även på ombud för företagen. Resultatet blev 1 407 ansökningar från Short Money Services och Folkia. Några ansökningar från Ferratum gick inte att hitta då man inte kunnat särskilja vilka som är ombud för Ferratum.

Också i den större undersökningen var de unga överrepresenterade. Nästan 40 procent var mellan 18 och 25 år gamla och drygt 32 procent var mellan 26 och 35 år.

Könsfördelningen är nästan 63 procent män och 37 procent kvinnor.

Nästan sex av tio har annan skuld hos kronofogden. Slutsatsen är att de snabba sms-lånen frestar en grupp med redan ansträngd ekonomi.

(TT)