Bostad Nästan hälften, fyra av tio svenskar, vill byta bostad inom ett par år. Det visar en undersökning som beställts av Fastighetsbyrån.

Yngre personer, mellan 18 och 29 år, är ännu mer angelägna om att flytta. I den gruppen vill tre av fyra hitta ett nytt boende. Men de flesta som önskar flytta uppger att det ”finns hinder på vägen”, som höga bopriser och kontantinsatsen. Att inte hitta en bostad som lever upp till ens krav är också vanligt.

Det vanligaste skälet till att byta bostad är önskan om en större bostad, följt av att få äga sitt boende och viljan att byta bostadsområde.

– Vi har stora hinder på den svenska bostadsmarknaden, framför allt för de som står utanför och vill in. De höga priserna i kombination med krav på kontantinsats gör det väldigt svårt för en stor grupp. Det behövs bostadspolitiska reformer för att öka rörligheten och inte öka utanförskapet på bostadsmarknaden ytterligare, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

De flesta vill flytta till en egenägd bostadsrättslägenhet, 34 procent. Därefter följer villa, 32 procent, hyresrätt, 21 procent, gård, 5 procent och radhus/kedjehus, 3 procent.

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på cirka 1 000 intervjuer, med personer i åldern 18–79 år och är riksrepresentativ.