Rapport Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 801 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2018 (557).

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på ett resultat före skatt på 876 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser.

Rörelseresultatet, ebit, exklusive engångsposter landade på 977 miljoner för perioden (928). Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 1.022 miljoner kr.

Det justerade ebita-resultatet var 1.055 miljoner kr (1.002). Snittestimatet var 1.090 miljoner.

Omsättningen uppgick till 8.342 miljoner kr (7.708). Här väntades i snitt 8.364 miljoner kr, enligt Infront Data.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kr per aktie (4,50). Väntat var i snitt en utdelning om 4,84 kr.

Sämre marknad framöver

Trelleborg spår efterfrågan i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det skriver bolaget i en bokslutskommuniké på onsdagsmorgonen.

Det motsvarar indirekt en försämring av marknadsutsikterna, då den senaste bedömningen från förra kvartalsrapporten var att efterfrågan bedömdes vara i nivå med föregående kvartal.