Krisen Aktuell statistik visar att de kraftiga konkursökningar landet har upplevt de senaste månaderna är över. Konkurserna är åter på normala nivåer. Det visar statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC, enligt ett pressmeddelande. I maj ökade antalet konkurser med 5 procent jämfört med i maj 2019.

”Många hade befarat att antalet företagskonkurser skulle fortsätta att öka men så har det inte blivit. Många företag som gick i konkurs under den första vågen hade dålig lönsamhet i sin sista årsredovisning. De var i regel små verksamheter med några detaljhandelskedjor inom mode som ett undantag. Just nu går 20 företag om dagen i konkurs jämfört med lika många under 2019”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Han noterar dock att en bransch som avviker, och sticker ut, är hotell- och restaurangbranschen, där konkursnivån är förhöjd (+54 procent i maj jämfört med maj 2019).

”Ökningstakten har visserligen mattats av men det är fortfarande 2,3 företag som går i konkurs om dagen mot 1,5 under maj månad 2019. Hotellen står i det närmaste tomma och många restauranger kämpar för sin överlevnad. En tredjedel av alla varsel sedan i mars var relaterade till hotell- och restaurang”, säger Richard Damberg.

UC noterar också att trots den tidiga stabiliseringen efter den kraftiga konkursvågen så är det för tidigt att säga att den positiva trenden är bestående. Många faktorer, bland annat det förväntade BNP-tappet och farhågor om tvåsiffriga arbetslöshetsnivåer, tyder på att en andra konkursvåg i höst är att vänta