Bankfrossan Den schweiziska storbanken UBS gick på söndagskvällen med på att köpa sin krisande konkurrent Credit Suisse för motsvarande 3,25 miljarder dollar. Det rapporterar Financial Times.

Övertagande skedde efter förhandlingar som skötts av schweiziska myndigheter för att skydda landets banksystem och i ett försök att hindra krisen från att spridas över de globala finansmarknaderna.

I fredags erbjöd Schweiz centralbank SNB en kreditlina på 50 miljarder schweizerfranc (54 miljarder dollar), men den lyckades inte stoppa nedgången i Credit Suisse aktiepris.

”På fredagen visade likviditetsutflöden och marknadsvolatiliteten att det inte längre var möjligt att återställa marknadens förtroende, och en snabb och stabiliserande lösning var absolut nödvändig,” sade den schweiziska presidenten Alain Berset på en presskonferens i Bern på söndag kväll.

”Denna lösning var övertagandet av Credit Suisse av UBS”, tillade han.

Den ”nya” banken kommer att bli en av Europas största. UBS har tillgångar på 1.100 miljarder dollar i sin balansräkning och Credit Suisse på 575 miljarder dollar.

”Det här är ingen ‘bail-out’. Detta är en kommersiell lösning. En konkurs skulle orsaka enorm skada på Schweiz finansmarknad och riskera att smitta internationellt”, sade Schweiz finansminister Karin Keller-Sutter.

Credit Suisse uppgav i ett meddelande till sin personal att det inte kommer att bli några förändringar i löneöverenskommelserna och att bonusar fortfarande kommer att betalas ut den 24 mars.

De uppgav vidare att detaljerna för transaktionerna håller på att arbetar fram och att inga störningar i kundtjänsterna väntas och att de kommer att kunna kommunicera mer i sinom tid.

Financial Times rapporterar 17 miljarder dollar av Credit Suisses innehav av riskfylla räntepapper har raderats ut i UBS övertagande.