Börsen Den schweiziska banken UBS höjer prognosen för var det breda amerikanska börsindexet S&P 500 kommer stå vid årets slut efter att uppgången hittills varit 20 procent, rapporterar CNBC.

Börsen har fortfarande en uppsida att ta av efter den dramatiska återhämtningen från 2020 års pandemikrasch och den efterföljande klättringen som fortsatt under 2021, enligt UBS.

Riktvärdet för S&P 500 höjs till 4.650 (4.400) för 2021 och till 4.850 (4.650) för 2022, enligt en kundnotering som skickades ut på tisdagskvällen, där det företräds en hållning om att marknaden inte kommer betvingas av oron kring pandemin.

Givet att nivån vid stängning på tisdagen låg på 4.520 vid tisdagens stängning indikeras en uppsida på 2,9 procent till slutet av 2021 och på 7,3 procent till slutet av 2022.

Potentialen kommer hämtas från starkare vinster än väntat i det tredje kvartalet i kombination med att antalet covid-fall minskar, enligt banken.

”Sommarrallyt till nya rekordnoteringar på S&P-indexet, med potentiella motvindar som ökande räntor i horisonten, har lett till investerardebatt runt hur stora uppgångar som går att motivera under resten av året och in i 2022. Vi tror på en period av vikande nivåer vid något tillfälle, troligtvis påverkat av ökande realränta, men därefter medvind som driver på mot nya rekord i slutet av året”, skrev UBS.

På sektorbasis höjer UBS samtidigt småbolagsaktier till övervikt samtidigt som råvarubolag sänks till undervikt. Tillväxt kommer premieras och bidra till lyftet för marknaden i sin helhet, menar banken enligt CNBC.

”När expansionen väl får fäste har vårt ramverk gett stöd för att hålla sig lång i delar av tillväxt- och värdebranscherna samtidigt som vi håller föreslår att undervikta defensiva branscher och faktiskt minska exponering mot hälsovård”, skrev banken vidare.