Analys Börsen underskattar Hexpols goda förvärvsmöjligheter, samtidigt som investerare har en alltför negativ syn på utvecklingen av fordonsproduktionen på relevanta marknader

Det menar investmentbanken UBS, som återupptar bevakning av polymertillverkaren med en köprekommendation och riktkursen 100 kronor, något Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat.

”Vi tror att fordonsproduktionen kommer att vara fortsatt stabil eller öka något på Hexpols huvudsakliga marknader, medan börsen förefaller att räkna med nedgångar på mellanhöga ensiffriga tal under kommande år”, skriver banken i en färsk analys.

Marknaden är alltså överdrivet orolig för Hexpols exponering mot fordonssektorn, enligt UBS. Under fjolåret kom hela 62 procent av bolagets intäkter från kunder inom andra sektorer.

”Vi tror dessutom inte att fordonsmarknaden står inför någon kollaps, utan räknar med en global produktionsökning på 1,9 procent under 2019 och 1,7 procent årligen för 2020-2022”, fortsätter bankens analytiker, som inte betraktar en ökning av andelen el-bilar som något hot mot Hexpol, snarare tvärtom.

UBS ser också en stor potential för fortsatta förvärv för Hexpols del. Bolaget har en stark balansräkning och branschen är fragmenterad med många mindre aktörer som Hexpol bör ha god koll på, menar investmentbanken.

Hexpolaktien handlas för närvarande kring bottennivåer i de senaste fem årens värderingsintervall, påpekar UBS vidare.

Hexpol stod vid 11-tiden på fredagen i 81:45 kronor, en uppgång med 2,7 procent för dagen.

 

Graf: Hexpol kursutveckling 1 år

image

 

Källa: Infront