Analys UBS har höjt sin rekommendation för Stora Enso till neutral från sälj. Riktkursen höjs till 15:30 från 15:00 euro. Det framgår av en analys.

Banken resonerar att den senaste tidens svaga kursutveckling för aktien, jämfört med det europeiska indexet Stoxx600 och sektorkollegor, speglar den omsvängning som setts inom massacykeln samt att priserna för sågade trävaror snart väntas nå toppnivåer.

”Medan vinstmomentumet troligen vänder till negativt 2022, vilket inte kommer agera stöd till aktien, bedömer vi att sannolikheten för ett fortsatt starkt momentum inom såväl paketerings- som tryckpapper ses”, skriver UBS.

Vidare lyfter banken fram Stora Ensos tekniksatsning inom lignid som är avsedd för användning i bland annat litiumbatterier. UBS ser potential för signifikant värdes- och vinsttillväxt inom lignid på lång sikt, vilket i sin tur kan komma att kompensera för den nedåtgående massacykeln.