Aktie UBS Global Asset Management har blankat Kambi och ligger per den 30 mars kort motsvarande 0,58 procent av aktierna.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens blankningsregister som omfattar blankningspositioner över 0,5 procent av utestående aktier i respektive bolaget.

UBS är för närvarande den enda aktören som har en blankningsposition överstigande gränsen för offentliggörande.

Den senaste publika blankaren i Kambi var Voeon som gick under 0,5 procent i maj 2020.