TYSKLAND: RISK FÖR RECESSION RUNT ÅRSSKIFTET – ING

2022-01-14 10:53:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tysk BNP växte 2,7 procent under 2021, vilket innebär sjunkande BNP under det fjärde kvartalet och risk för en recession nu runt årsskiftet, med sjunkande BNP två kvartal i rad.

Det skriver ING i en kommentar.

Tyskland publicerar i början av varje år en helårssiffra för BNP-utvecklingen föregående år, före BNP-utfallet för det fjärde kvartalet har publicerats och före hårddata för december.

Denna statistik visar att den tyska ekonomin växte med 2,7 procent under 2021, vilket innebär att BNP minskade med 0,5-1 procent under det fjärde kvartalet, enligt den tyska statistikmyndigheten.

"En besvikelse", skriver ING om BNP-utvecklingen 2021, där de påpekar att trots stora finanspolitiska stimulanser hörde tysk ekonomi till de svagpresterande inom euroområdet. Detta till följd av att de globala leveransproblemen paralyserat tysk industri.

Efter ett svagt fjärde kvartal kommer nu ett första kvartal som lär dämpas av omikron och fortsatta globala leveransproblem, vilket innebär risk för en ny tysk recession.

"Eftersom det knappast kommer att bli någon förbättring i närtid riskerar ekonomin att krympa igen under det första kvartalet 2022", skriver ING och tillägger att den tyska ekonomin därmed är nära recession.

Den enda uppsidan är att tillväxten bör ta fart kraftigt igen efter vintern, när väl inhemska restriktioner lyfts och de globala utbudsproblemen lättar.

"Samtidigt recession och mästare i tillväxt 2022? Det verkar möjligt", skriver ING.Direkt-SE