TYSKLAND: BNP STEG +2,7% 2021 JMF 2020 (NY2)

2022-01-14 10:39:03

(tillägg: stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Tysklands BNP steg med 2,7 procent under helåret 2021 jämfört med 2020.

Det uppger den tyska statistikmyndigheten.

Analytiker hade väntat sig en uppgång med 2,7 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Statistikmyndigheten bedömer att BNP minskade med 0,5-1,0 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje.

Under 2020 sjönk BNP med 4,6 procent.

Privatkonsumtionen var oförändrad under 2021, samtidigt som den offentliga konsumtionen ökade 3,4 procent.

Exporten ökade med 9,4 procent medan importen steg 8,6 procent. Bygginvesteringarna steg 0,5 procent medan investeringar i maskiner och utrustning steg 3,2 procent.

Budgeten uppvisade ett underskott på 4,3 procent av BNP 2021.Direkt-SE