Tyskland Det ser nästan otvivelaktigt ut som att de Gröna blir en del av en koalitionsregering efter det stundande valet. Gröna satsningar och medföljande ökning av statsobligationsemissioner kan leda till högre tyska räntor under nästa år. Det skriver Tomasz Wieladek, ekonom på förvaltaren T. Rowe Price (TRP), i en analys.

”Den nya tyska regeringen kommer troligen att lätta på skuldbromsen”, bedömer han.

Det påpekas att de Gröna har lovat att investera 500 miljarder euro över ett decennium för att öka hållbarheten.

”En större emittering av tyska statspapper för att finansiera transformationen till netto-noll kommer att trycka upp räntor”, skriver Tomasz Wieladek.

Sammantaget finns möjlighet för en tydlig nedgång i tyska statsobligationspriser under 2022.

”Inverkan på aktiemarknader kommer att vara mer blandad”, fortsätter resonemanget.

Företag med negativ klimatpåverkan kan tänkas drabbas av högre skatter medan företag som bistår till den gröna omställningen eller är relativt koldioxidvänliga inom sin sektor i stället kan gynnas.

”De borde starkt dra nytta av de stora policyförändringar som är att vänta och det torde reflekteras i deras aktiepriser”, skriver TRP-ekonomen.

Det tyska parlamentsvalet hålls den 26 september.