Sektor Flera aktier i vätgassektorn såg kraftiga kursökningar i den inledande handeln på måndagen efter den senaste veckans kraftiga ras. Rusningen sammanfaller också med att tyska Der Aktionär varit ute med en positiv analys och hävdat att sektorn i högsta grad fortsatt är vid liv.

Powercells och norska Nels aktier steg med vardera drygt 15 procent i den nordiska börsöppningen efter att Der Aktionär publicerat analysen under morgonen.

Sedan kurstoppen i slutet av februari sjönk Powercells aktie tillbaka från 321:50 kronor till fredagens botten på 190 kronor. Nels kursutveckling har resulterat i en liknande grafformation.

Den 20 februari, dagen då Powercells utförslöpa inleddes, publicerade Der Aktionär en negativ analys om att flera aktier i sektorn, bland annat Powercells, tappat koncepten och att den explosiva kursutvecklingen inte längre var förankrad i fundamentala faktorer.

Både Powercell och Nel omtalas återigen i den nu mer positiva analysen av det tyska aktiemagasinet, där det pekas på att både tyska ministrar talat om att vätgasstrategier är brådskande och analytiker som menar att biltillverkare inom kort kommer se sig tvingade att börja utveckla vätgasfordon vid sidan av annan batteriteknik.

Även Metacon, som arbetar med att utifrån naturgas som bränsle reformera detta till en väterik reformatgas, steg 16 procent i inledningen.