Valuegard Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,5 procent i mars jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 0,4 procent. Nedgången till följd av covid-19 är särskilt tydlig för bostadsrätter i Stockholm. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 3,7 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 5,8 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,0 procent i mars jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,1 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,3 procent, medan villapriserna sjönk 0,1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 5,6 procent samtidigt som villapriserna stigit 6,0 procent.

”Snabbt sjunkande priser”

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

”Efter drygt ett år av stadig uppgång på bostadsmarknaden börjar vi nu se effekten av Covid-19, med snabbt sjunkande priser. Nedgången är särskilt tydlig för bostadsrätter i Stockholm”, skriver Valueguard i en kommentar.

Under första halvan av mars var priserna på bostadsrätter i Stockholm och Göteborg i princip oförändrade, för att sedan under den andra halvan av månaden falla med 4 procent i Stockholm och 2 procent i Göteborg.

Priserna har sedan fortsatt ned 2 procent under första halvan av april, i både Stockholm och Göteborg.

”Svårare för säljare och köpare att mötas”

Ett nytt dagsindex som Valuegurad tagit fram visar att nedgången i Stockholm började den 11 mars, samma dag som WHO klassade covid-19 som en pandemi.

Antalet bostadsförsäljningar var i mars på ungefär samma nivå som i mars 2019, men antalet försäljningar var något färre under slutet av mars jämfört med den första delen av månaden.

Erik Olsson Fastighetsförmedling noterar att prisnedgångar på bostadsmarknaden ofta inleds med att det blir svårare för köpare och säljare att mötas. Säljarna vill ha lika mycket betalt som tidigare, medan köparna vill betala mindre, och är villiga att vänta in lägre priser. Eftersom det bara är bostäder som säljs som kommer med i statistiken fångar inte prisstatistiken effekten av en lägre betalningsvilja hos köparna förrän säljarna accepterar den nya nivån.

”Det återstår att se hur mycket mer priserna sänks innan det uppstår ett nytt jämnviktsläge mellan köpare och säljare så att utbud och efterfråga kommer i balans”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling i en kommentar.

”Amorteringslättnader krockkudde”

Claudia Wörmann, SBAB:s boendeekonom, påpekar att det än så länge handlar om mycket måttliga prisjusteringar nedåt till följd av coronapandemin.

”Blir det så att många går från permittering till arbetslöshet kommer vi i ett annat läge som ger mer effekt på bostadsmarknaden än vad vi ser idag då många permitteringar faktiskt ännu inte är arbetslöshet. Amorteringslättnader och den låga räntan tjänar i dag som en krockkudde mot ett brant och snabbt prisfal”, säger hon.

 

Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
HOX
Sverige-0,53,75,8
Bostadsrätter
Sverige-1,02,25,6
Stockholm-1,71,96,5
Göteborg-0,81,64,1
Malmö-1,52,15,6
Villor
Sverige-0,14,76,0
Stockholm0,14,66,5
Göteborg-1,42,03,6
Malmö0,34,27,4

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image