Tveksamt upplägg från East Capital Explorer

Publicerad 2012-11-22 11:42

Placeringar East Capital Explorer vill få bukt med aktiens höga substansrabatt på 39 procent via aktieinlösenprogram. Det är tveksamt om upplägget är det mest aktieägarvänliga och innebär att bolaget slopar utdelningen.

I pressmeddelandet säljer bolaget in inlösenprogrammet med att utbetalningen motsvarar en direktavkastning på 8 procent. Rent tekniskt är utbetalningen du får i början av nästa år förvisso 8 procent av aktiekursen, men det egentliga värdet du får är mindre.

Var 20:e aktie kan lösas in för 77 kr per aktie. Det är ungefär 30 kr över aktiekursen, vilket delat på 20 aktier innebär 1,50 kr i snittvärde per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på 3,1 procent. Å andra sidan ger inlösenprogrammet dig 3,85 kr i kontanter per aktie, vilket som sagt är detsamma som 8 procent av aktiekursen. Det går alltså att räkna på två sätt.

Om investmentbolagets substansrabatt fortsätter att vara över 10 procent kommer nya inlösenprogram 2014 och 2015. Inlösenprogrammet använder 5 procent av bolagets kapital varje år. Både bolagets substansvärde och antalet aktier kommer därmed att minska med 15 procent på tre år, däremot blir substansen per aktie netto opåverkad.

Detta till skillnad från kontantutdelning, där substansen per aktie skulle ha minskat. För dig som tror på bolaget på lång sikt är det inte helt fördelaktigt att äga färre antal aktier. Bättre då att sälja inlösenrätterna.

Dessutom ersätter inlösenprogrammen utdelningspolicyn. Att det totala antalet aktier i bolaget minskar är däremot en fördel om investmentbolagets aktieportfölj ökar i värde och fördelas på färre aktier. Inlösenprogram innebär även lägre kapitalskatt än vanlig kontantutdelning för dig som har traditionell aktiedepå eller VP-konto.

Det hade varit ännu bättre för kvarvarande aktieägare om East Capital Explorer fortsatt med att återköpa sina egna aktier över börsen. Att köpa aktier vars substansvärde är 77 kr för endast 47 kr tillför onekligen värde och ökar substansen per kvarvarande aktie när de återköpta aktierna makuleras.

Men att som nu lösa in aktier värda 77 kr för just 77 kr ökar inte substansen per aktie på det viset, utan är bara ett sätt att föra över pengar från bolaget till ägarna. Som om bolagsledningen inte såg några köplägen i österled längre.

Styrelseordförande Paul Bergqvist hoppas visserligen att aktieägarna använder inlösenlikviden till att köpa fler East Capital Explorer aktier. Det kanske vissa gör, men vanliga aktieåterköp över börsen hade varit enklare och effektivare.

Oavsett är det viktigaste att du antingen säljer inlösenrätterna eller utnyttjar dem. Annars går du miste om värdet.

Extra bolagsstämma hålls 4 december. Sista dag för handel inklusive inlöserätter är 6 december, vilket betyder att avstämningsdagen är 11 december. Handel med inlöserätter är 17 december till 9 januari och anmälningstiden sträcker sig till 14 januari. Inlösenbeloppet betalas ut efter att allt registrerats hos Bolagsverket.