Aktie Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om södra delen av kvarteret Sperlingens Backe vid Stureplan i Stockholm. Beställare är Sturegallerian och kontraktssumman uppgår till cirka två miljarder kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uppdraget är en samverkansentreprenad som omfattar totalt cirka 48 000 kvadratmeter av Sturekvarteret. I planen ingår renoveringar och återskapande av äldre byggnation, nya kontor, bostäder samt öppnande av fler publika ytor samt en ny anknytning till Östermalmstorgs tunnelbanestation.

Arbetet påbörjas omgående och förväntas vara färdigt 2026. Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2022.