Köptips Swedbank lägger till två nya bolag i den senaste uppdateringen av bankens sektorfavoriter, rapporterar Aktiellt, Swedbank och Sparbankernas placeringssajt på nätet. De nya är Astra Zeneca och Calliditas Therapeutics, båda i hälsovårdssektorn.

För Astra Zeneca, det globala bioläkemedelsbolaget, med fokus på bland annat forskning och utveckling, ser framtiden ljus ut, enligt analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser.

Astra Zeneca fokuserar på de fem områdena onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl, metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet. Specifikt inom onkologi är produktportföljen stark, anser analytikern på Kepler Cheuvreux.

”Stor långsiktig potential”

”AstraZeneca har utvecklats väl i år och aktien har stigit inte bara i absoluta termer utan även betydligt mer än sektorn. Uppgången har inte minst drivits av positiva data från Lynparzastudien (PROpel) och Enhertustudien (HER2-Låg), vilket lett till stärkt sentiment och höjda estimatrevideringar hos konsensus. Vi ser även fortsatt stor långsiktig potential mot inte minst den exponering som AstraZeneca har mot cancerbehandling,” skriver analytikern.

Enligt analysen finns även stor potential i läkemedlet Tagrisso mot lungcancer och Lynparza, mot äggstockcancer, bröstcancer och prostatacancer.

Vidare har även Imfinzi, lungcancer, Calquence, blodcancer, samt Enhertu, bröstcancer, hög potential. Även inom diabetes och astma finns goda möjligheter.

”Stark vinsttillväxt”

”Sammanlagt förväntar vi oss en tillväxttakt om 11 procent årligen mellan 2022 och 2025. Med en försäljningsökning om över 50 procent innebär det att den operativa hävstången är mycket stor, varvid vi också ser en stark årlig vinsttillväxt om 17 procent under perioden”, är omdömet om Astra Zeneca.

Den andra nya sektorfavoriten, Calliditas Therapeutics, har möjlighet till snabb försäljningstillväxt för läkemedlet Tarpeyo. Calliditas är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar.

”Den främsta produkten, Tarpeyo, är den första behandling som har beviljats godkännande av FDA för att reducera proteinuri hos vuxna med primär IgA-nefropati (IgAN) med risk för snabb sjukdomsprogression. Kommersiell lansering har skett i USA och tillväxten väntas nu ta fart under andra halvåret i år”, skriver Kepler Cheuvreux i analysen.

Under de närmaste tre åren förväntar sig analytikerna en snabb försäljningstillväxt fram till 2025, för att därefter möta en hård konkurrens.

Not: Sektorfavoriter innehåller Swedbanks favoritaktier i respektive sektor, med en placeringshorisont på tolv månader.