Placera Pareto tar in fastighetsbolaget Fabege och luftrengöringsbolaget Qleanair i sin juliportfölj. Ut åker i stället medicinteknikbolaget Boule Diagnostics och köksbolaget Nobia. Det framgår av ett marknadsbrev.

Beträffande Fabege menar Pareto att efterfrågan på ytterligare kontorsyta kan försenas under krisen vilket leder till färre projektstarter.

Analyshuset ser också en risk för negativ hyrestillväxt i Stockholm under 2020. Marknaden anses däremot vara för pessimistisk med den nuvarande substansrabatten på 28 procent (epra nav).

För Qleanair räknar Pareto med en organisk tillväxt på 10 procent genom år 2021 med stöd av miljömässiga trender för ren luft.