Aktier Pareto gör några förändringar i sin portfölj för oktober; plockar bort Fabege och Telia efter stark kursutveckling och lägger till SKF och Magnolia Bostad. Det framgår av ett marknadsbrev.

Pareto bedömer att SKF:s fokus på att förbättra effektiviteten under de senaste fem åren betalar sig. Markanta ökningar av investeringar i fabriksautomatisering, fokus på högre effektivitet och ett betydande lyft från åtgärder som vidtas under 2020 bör lyfta rörelsemarginalerna över 12-procentsmålet när volymerna återhämtar sig 2021 och 2022, bedömer Pareto.

Efter att Magnolia Bostad levererade sin hittills bästa kvartalsrapport under andra kvartalet 2020 räknar Pareto med att det finns potential för en stark försäljningstrend under andra halvåret också. Intresset för bostadsbyggande är starkt och Magnolia Bostad är med 16.500 byggrätter i sin projektportfölj i en ”pole position” och kan dra nytta av det, anser Pareto.

I september stärktes Paretos portfölj med 6,9 procent, medan OMXSGI steg 4,4 procent. Bakom den starkare utvecklingen låg främst Azelio och även Fabege, Telia och Vicore Pharma, medan IPC och Lundin Mining underpresterade i portföljen.