Aktier Pareto gör två förändringar i sin oktoberportfölj, då Boule Diagnostics och Platzer åker in medan Stora Enso och Telia åker ut. Det framgår av ett marknadsbrev.

Medicinteknikbolaget Boules aktiekurs har sjunkit med 50 procent under de senaste tolv månaderna, dels på grund av varningsbrevet från den amerikanska myndigheten FDA i oktober 2018 och dels på grund av svag resultatutveckling. Pareto tror att Boule kommer att kunna möta FDA:s krav och att bolaget kommer att börja visa god vinsttillväxt framöver.

Fastighetsbolaget Platzers projektportfölj är attraktiv, enligt Pareto. Om allt faller på plats kan upp till sex olika projekt påbörja produktion i år. Pareto räknar med en tillväxt för det långsiktiga substansvärdet (EPRA Nav) på 34 procent inklusive utdelningar för 2019 och ytterligare 15 procent 2020, vilket är väl över sektorsnittet.